Copenhagen Malmö Port

Ekstern beredskabsplan Københavnsbrandvæsen

Ekstern beredskabsplan Politi

CMP Specielle regler for skibe på Prøvestenen (PDF-fil)

CMP Hjemmeside (Link)

CMP Havnereglement (Link)

Efterretninger for søfarende (Link)

Danske Havnes standardordensreglement (Link)