Samtank A/S

  • Samtank A/S er et lagerselskab for flydende produkter med speciale inden for olie- og benzinprodukter, men oplagrer også andre flydende produkter.
  • Samtank A/S sørger for losning/lastning af skibe, oplagrer i tanke og stiller udleveringsfaciliteter til rådighed for kunderne.
  • Samtank A/S har 8 tankanlæg i 4 byer fordelt over hele landet. Samtanks hovedkontor ligger i Aarhus.
  • Samtank A/S har opbygget et kvalitetsstyringssystem efter ISO-9001 for at styre kvaliteten af ydelserne. Udover drift af egne anlæg yder vi også driftssupport til andres anlæg.
  • Samtank A/S er ejet af YX Danmark A/S og OK a.m.b.a..
  • Samtank A/S håndterer 40% af det danske benzinmarked og 30% af det totale olie marked.

HjertestarterNetvaerkjpg