Samtank driver olie- og benzinterminaler i Danmark. Vi håndterer 35 % af de brænd-stoffer, der bruges til vejtransport i Danmark.

Desuden oplagrer vi flydende biobrændstoffer, fyringsolie, JET-fuel, marinegasolie og fuel.

Samtank er etableret 1. april 1989.

Samtank er ejet af YX Danmark A/S og OK a.m.b.a.

Samtank arbejder for at skabe værdi for vores kunder. Vi stræber efter at være kundernes foretrukne leverandør.

Det bliver vi, når vi udviser proaktiv sikkerhedsadfærd og professionalisme, og når vi gennem et stærkt samarbejde skaber en arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde.